+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

“THESE SACRED LANDS”

“NHỮNG VÙNG ĐẤT LINH THIÊNG”

Chau Doc – An Giang, October 11, 2020

Letter to those who are disoriented… Do not seek advice from anyone else, give your soul a rest, always believe good things and you will find a way.

I like to learn about religion and always pay homage to the invisible World that cannot be named. It is that strong belief that has helped me to live a brave and optimistic life!

I am most afraid to take a coach, a bus, a taxi… the more genuine the car, the more I am afraid, the more I step on the bus, vomiting and I turn upside down heaven and earth. Yet in the past two years I have traveled from Saigon to Tac Say Catholic Church(The Tomb Of Father Francis Xavier Truong Buu Diep) in Bac Lieu seven times by… bus!

Every time I enter the Church, my heart shines with an indescribable joy. Feeling like God enlightened and protected. I do not understand much about Catholicism, so I bought the Bible by myself(the Old Testament – the New Testament) to read and ponder. Sometimes when I read the paragraph I don’t understand, stop-thinking, still don’t understand, then re-read, annotated hither and thither, when I understand, I stop. Maybe God loves so much that he gives me many good things! ^-^

Every time I entering in the Pagoda, my soul is calm, all the chaos of life is left behind. My house is in the countryside 200 meters from the temple. Since grade 1, every night I go down to the pagoda to chant and recite the entire script. Later, when I grew up I went to the Pagoda a lot, I heard the teachings of Thầy to understand the meaning of Buddhism. Buddhism is a way of life, not a religion.

Today, I went to the Bà Chúa Xứ Temple in Chau Doc – An Giang. The statue of Lady of the Realm on high ground smiled at me, I felt her soul was still there.

In sacred lands, there is a strong concentration of energies. That is why when you focus on praying, the thought flow is activated at the correct frequency with that place, the message is easily accepted by the universe. Looking forward to hearing soon.

Naturally, eating and resting is not enough for good health. Happiness, peace in the heart is more important than ever!

I have been traveling these days without taking vegetable smoothies, lacking vegetable juice, I was like a suffocating fish… just eating only compensated fruit. In An Giang, they have asian palmyra palm fruit, Thai tamarind, Lao tamarind, Snake fruit(Salak) eat and want to faint hahaha…^-^ . Hope to see everyone soooon!


Châu Đốc – An Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2020

Bức thư gửi cho những ai đang lạc lối… “Đừng tìm lời khuyên từ ai khác, hãy để tâm hồn được nghỉ ngơi, luôn tin tưởng điều tốt đẹp và bạn sẽ tìm ra hướng đi.”

Mình thích tìm hiểu về tôn giáo và luôn dành sự tôn kính cho Thế Giới vô hình không thể gọi tên. Chính niềm tin mạnh mẽ đó đã giúp mình sống một cuộc đời dũng cảm, lạc quan!

Mình sợ nhất đi xe khách, xe bus, taxi… xe càng xịn càng kín mình càng sợ, bước lên xe là ói đất trời đảo lộn. Vậy mà trong vòng 2 năm qua mình đã đi từ Sài Gòn đến Nhà Thờ Tắc Sậy ở Bạc Liêu 7 lần bằng… xe bus!

Mỗi khi bước chân vào Nhà Thờ lòng mình bừng sáng một niềm vui khó tả. Cảm giác như được Chúa soi sáng và chở che. Mình không hiểu nhiều về đạo Công Giáo nên tự mua Kinh Thánh(cả Cựu Ước – Tân Ước) về đọc rồi nghiền ngẫm. Có khi đọc đoạn không hiểu, ngừng lại suy nghĩ, vẫn không hiểu rồi đọc lại, dò chú thích chỗ này chỗ kia, khi nào hiểu thì thôi. Chắc Chúa thương quá nên ban cho mình nhiều điều tốt đẹp! ^-^

Mỗi khi bước chân vào Chùa mình thấy tâm hồn bình lặng, mọi bộn bề cuộc sống như được gác lại. Nhà mình ở quê cách ngôi Chùa 200 mét. Từ năm lớp 1, đêm nào mình cũng xuống Chùa tụng kinh, tụng ra rả thuộc cả cuốn kinh. Sau này lớn lên đi Chùa nhiều, nghe các Thầy thuyết pháp mới hiểu ý nghĩa của đạo Phật. Đạo Phật là một cách sống, không phải một tôn giáo.

Hôm nay mình đến Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc – An Giang. Tượng Bà trên cao nhìn mình mỉm cười, mình cảm thấy linh hồn Bà vẫn còn đó.

“Tại những vùng đất linh thiêng đều tập trung nguồn năng lượng rất mạnh. Đó là lý do vì sao khi bạn tập trung cầu nguyện, luồng suy nghĩ được kích hoạt đúng tần số với nơi đó thì thông điệp dễ được vũ trụ tiếp nhận. Mong muốn sớm được phản hồi.”

Vốn dĩ việc ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chưa đủ để có sức khỏe tốt. Sự vui vẻ, bình yên trong lòng quan trọng hơn bao giờ hết!

Mấy hôm nay đi du lịch không uống sinh tố rau, thiếu nước ép rau củ, mình như con cá chết ngộp… chỉ ăn trái cây bù. Ở An Giang toàn thốt nốt, me Thái, me Lào, mây Thái ăn muốn ngất xĩu luôn hahaha…^-^ . Hẹn gặp lại mọi người sớm nhaaaaa!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 63

No votes so far! Be the first to rate this post.

61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com