+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Spiritual stories

Spiritual stories

Ho Chi Minh City, November 29, 2020

This article is only my personal thoughts and feelings, does not imply any religion.

Dr. Bruce Goldberg is an American specialist in hypnotherapy. Over the past 40 years, he has conducted research and therapy for more than 14,000 people, with past life regression, post-life direct hypnosis, he has shown that the barriers of time and space can be broken by capacity of mind. People from other planets to explore Earth, our future time-travelers or “Light Man”, they travel from another Galaxy to Earth to experience life in human beings (these light people have no physical body but only pure energy in the form of light) or souls that are not yet transcended… All of them help me to understand my personal experiences from childhood until now.

Previously I shared about the connection with the universe, it was like a real electric current going through the body, not an illusion. Especially in a completely quiet space when you look up at the sky… Today I tell everyone about my ghost encounters.

One afternoon in 2013, while sleeping in a small rooftop room, I saw a silhouette of a man in a blue shirt, shorts, with his back facing. When I sleep I put my hands above my head. He walked around to the back and clasped his hands on the mattress. The cold hands were squeezing more and more tightly. It was an extremely vivid image and feeling that for a long time I did not dare sleep with my hands on. Up until now, I never thought it was a dream.

Behind my house is the field. When the house was not rebuilt, the toilet was located outside. One night, it was late, and I went backstairs to the toilet and saw a shadow of a woman wearing a conical palm-leaf hat, her bag shaking, about 4 meters away. Honestly, at that time I wanted to piss on the spot. As a result, the back door of the house was broken.

When I was 7 years old, I went down to the Pagoda near my house to chant prayers every night. Upon return, is almost 7:30 pm. The countryside road that day did not have lights, the trees were still very wild. Opposite my house is a row of old bamboo, stretching for about 30 meters. Next is two old tamarind trees. There were nights when I went back, listening to melodious singing from the tamarind tree, that was the sound of lullabies, not the creaking of bamboo or wind. In the morning I told my grandma and she said it was because I was too scared to imagine. In 1996, the village did not have television. One day, rain and thunderstorms, heaven burned and bare the tamarind tree that I heard singing.

In the book The Power of Spiritual Intelligence, Tony Buzan writes:

Earth is only one of eight planets in the solar system and revolves around the sun.

Our sun is tens of thousands of times larger than the earth but is only a tiny representation of the 10,000 million suns that make up the galaxy.

So vast, but our galaxy is still only one in a million million galaxies separated by millions of light years apart. Each galaxy is so far apart that if you traveled at the speed of light for a million years, you still wouldn’t be able to fly to another galaxy.

Having completed the Apollo 14 mission to the Moon in orbit around a few years, in 1973, astronaut Edgar Mitchell recounted:

“The Earth is not like what Mitchell had imagined. He used to think it was a giant planet, where he had a lovely home and his family. But what he sees now is a tiny blue planet floating in the midst of an endless stretch of black space. Surrounding the earth is a fragile white veil – atmosphere. Mitchell feels like he can actually reach out and push the Earth gently, like a tiny gem, drifting into oblivion. That moment, coupled with a glimpse of the Earth’s fragility standing alone in the middle of the great cosmic house, made a big move for Edgar Mitchell. When he returned to Earth, he felt more compassion and concern for all living beings and decided to dedicate the rest of his life to helping protect this beautiful, rare and fragile planet.”

Actually, these things have nothing to do with nutrition, just many times I see humans as small compared to the vast universe. Who then also returned to dust… Please cherish every moment of the present. Happiness is right under our feet!

P.S: Athena – Relaxing Sunday!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2020

“Bài viết này chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của cá nhân mình, không ám chỉ tôn giáo nào.”

Bác sĩ Bruce Goldberg là một chuyên gia thôi miên trị liệu người Mỹ. Hơn 40 năm qua, ông đã tiến hành nghiên cứu và trị liệu cho hơn 14.000 người, bằng kỹ thuật hồi quy tiền kiếp, thôi miên trực tiến hậu kiếp, ông đã cho thấy rào cản thời gian và không gian có thể phá vỡ nhờ năng lực của tâm trí. Những người từ hành tinh khác đến khám phá Trái Đất, những viễn khách thời gian đến từ tương lai của chúng ta hoặc “Người Ánh Sáng”, họ xuất phát từ Thiên Hà khác đến Trái Đất để trải nghiệm đời sống trong thân người (những người ánh sáng này không có thân xác hữu hình mà chỉ có năng lượng tinh khiết ở dạng ánh sáng) hay những linh hồn chưa được siêu thoát… Tất cả phần nào giúp mình hiểu được những trải nghiệm của cá nhân từ khi còn nhỏ đến bây giờ.

Trước đây mình chia sẻ về sự kết nối với vũ trụ, nó như một luồng điện thật sự đi qua cơ thể chứ không phải ảo giác. Đặc biệt là trong không gian hoàn toàn yên tĩnh khi bạn nhìn lên bầu trời… Hôm nay mình kể cho mọi người nghe về những lần gặp ma.

Một buổi trưa năm 2013, khi đang nằm ngủ trong căn phòng nhỏ ở sân thượng, mình thấy bóng một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lơ, quần sọt, đứng quay lưng lại. Lúc ngủ mình gác tay phía trên đầu. Ông ta đi vòng ra phía sau rồi siết chặt 2 bàn tay mình ghì xuống nệm. Đôi bàn tay lạnh ngắt càng lúc càng bóp chặt. Đó là hình ảnh và cảm giác cực kỳ sống động mà một thời gian dài mình không dám ngủ để tay phía trên nữa. Đến tận bây giờ, chưa bao giờ mình nghĩ đó là giấc mơ.

Phía sau nhà mình là đồng ruộng, hồi lúc nhà chưa xây lại thì toilet nằm riêng ở ngoài. Có một đêm, trời đã khuya, mình ra sau nhà đi toilet thì thấy bóng một người phụ nữ đội nón lá, quảy quang gánh lúc lắc, cách mình chừng 4 mét. Nói thật là lúc đó muốn tè tại chỗ luôn. Và hậu quả là cánh cửa sau nhà bị mình xô gãy.

Hồi 7 tuổi, đêm nào mình cũng xuống Chùa gần nhà tụng kinh. Khi trở về thì khoảng 7:30 pm. Đường thôn quê ngày ấy làm gì có đèn, cây cối còn hoang sơ lắm. Đối diện nhà mình là một hàng tre rất lâu năm, kéo dài khoảng 30 mét. Kế đó là 2 cây me cổ thụ. Có những đêm mình đi về, nghe tiếng hát du dương văng vẳng từ cây me, đó là âm thanh của tiếng ru chứ không phải tiếng kẽo kẹt của tre hay gió. Sáng ra kể cho ngoại nghe thì ngoại nói là do mình sợ quá nên tưởng tượng. Vào năm 1996, làng quê làm gì có tivi. Một hôm mưa và sấm sét dữ, trời đánh cháy khét trơ trụi cây me mà mình nghe tiếng hát.

Trong quyển sách The Power of Spiritual Intelligence, Tony Buzan viết:

Trái đất chỉ là 1 trong 8 hành tinh  thuộc hệ mặt trời và xoay quanh mặt trời.

Mặt trời của chúng ta lớn gấp hàng vạn lần trái đất nhưng cũng chỉ là một đại diện nhỏ nhoi trong số 10 ngàn triệu mặt trời tạo nên thiên hà.

Mênh mông đến thế, song thiên hà của chúng ta vẫn chỉ là 1 trong triệu triệu thiên hà cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. Mỗi thiên hà cách xa nhau đến mức nếu bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng suốt 1 triệu năm ròng, bạn vẫn không thể bay đến 1 thiên hà khác.

Khi đã hoàn thành sứ mệnh Apollo 14 bay xung quanh Mặt Trăng được vài năm, vào năm 1973 phi hành gia Edgar Mitchell kể lại:

“Trái Đất không giống như những gì Mitchell đã tưởng tượng. Ông từng nghĩ đó là một hành tinh khổng lồ, nơi có mái ấm thân yêu và gia đình mình. Nhưng những gì ông nhìn thấy bây giờ là một hành tinh xanh nhỏ xíu bồng bềnh giữa không gian đen kịt trải rộng bất tận. Bao quanh trái đất là một lớp màn trắng mong manh – bầu khí quyển. Mitchell cảm thấy như ông thật sự có thể vươn tay ra đẩy nhẹ Trái Đất, giống như một viên ngọc bé xíu, trôi vào quên lãng. Khoảnh khắc ấy, cùng với nhận thức thoáng hiện về sự mong manh của ngôi nhà Trái Đất đứng chơ vơ giữa ngôi nhà lớn vũ trụ, đã tạo ra một bước chuyển lớn cho Edgar Mitchell. Khi trở về Trái Đất, ông thấy thương cảm và quan tâm hơn đến mọi sinh linh và quyết định cống hiến phần đời còn lại của mình để giúp bảo vệ hành tinh tuyệt đẹp, hiếm có và mong manh này.”

Thật ra những điều này không có liên quan gì đến dinh dưỡng, chỉ là nhiều lúc mình thấy con người bé nhỏ so với vũ trụ mênh mông quá. Ai rồi cũng trở về với cát bụi… Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Hạnh phúc ở ngay dưới chân mình!

P.S: Athena – Relaxing Sunday!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 80

No votes so far! Be the first to rate this post.

78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com