+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

BUTTERFLY PEA FLOWER


Ho Chi Minh City, December 12, 2020

If you search on Google, you will find a lot of information about butterfly pea flowers good for health. The active ingredient anthocyanin creates a vibrant blue color for the flowers that has a high antioxidant effect, boosts immunity, helps in sedation…

In July 2019, I started to drink fresh butterfly pea flowers with the amount of 6 flowers/time/day. 10:00 am, I soak the flowers with 400 ml of hot water, drink gradually for 30 minutes. Being working and falling sleep, dozed. The next day I switch to evening drink, 4 flowers/time/day. Other times, 5 flowers in the afternoon and evening. I feel 6 flowers are too much for me, feeling sleepy and heavy head last until the next day. 4 flowers is still a lot, sleep quality flutter, the next day a little tired shoulders. 2 flowers, I feel comfortable, a good night’s sleep!

Each person has their own atopic and physical condition; Myself have been drinking fresh flowers many times at different time periods, with different dosages and feeling as follows:

Fresh butterfly pea flowers are very strong, should not drink more than 2 flowers/time. Drink only once a week in the evening and drink while warm, it is easier to absorb. Morning drink will be sleepy.

Thank you for everyone visiting bamboogreenlife.com. I would be happy if these sharing lines help someone in need!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Nếu bạn tìm trên Google sẽ thấy nhiều thông tin về hoa đậu biếc tốt cho sức khỏe. Hoạt chất anthocyanin tạo nên màu xanh rực rỡ cho hoa có tác dụng chống oxy hóa cao, tăng cường miễn dịch, giúp an thần…

Tháng 07/2019 mình bắt đầu uống hoa đậu biếc tươi với số lượng 6 bông/lần/ngày. 10:00 am, mình ngâm hoa với 400 ml nước nóng, uống dần dần trong 30 phút. Đang làm việc và cơn buồn ngủ ập đến, người cứ lân lân. Hôm sau mình chuyển sang uống buổi tối, 4 bông/lần/ngày. Lần khác thì 5 bông vào buổi trưa, buổi chiều. Mình thấy 6 bông thì quá nhiều với mình, cảm giác buồn ngủ và đầu nặng nặng kéo dài đến tận hôm sau. 4 bông vẫn nhiều, chất lượng giấc ngủ chập chờn, hôm sau vai hơi mỏi. 2 bông thì mình thấy thoải mái, ngủ ngon!

Mỗi người có cơ địa và thể trạng riêng; Bản thân mình đã uống hoa tươi nhiều lần vào các khoảng thời gian khác nhau, liều lượng khác nhau và cảm nhận như sau:

Hoa đậu biếc tươi rất mạnh, không nên uống quá 2 bông/lần. Mỗi tuần chỉ nên uống 1 lần vào buổi chiều tối và uống lúc nước còn ấm thì dễ hấp thu hơn. Uống buổi sáng sẽ buồn ngủ.

Cảm ơn vì mọi người đã ghé thăm bamboogreenlife.com. Mình rất vui nếu những dòng chia sẻ này giúp được cho ai đó cần đến!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 84

No votes so far! Be the first to rate this post.

82

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com