+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Dalat’s soul


Dalat City, February 04, 2021

Who is living in a place with clean climate and water, that is really lucky. In Da Lat for a few days, I found my body relieved. Going deep into the valley, the wind goes through the shirt, taking away the dust…

Suddenly I remember my childhood very clearly. Tet was not noisy but extremely happy when the grandparents were still alive. Simple, peaceful, clean living environment and sincere human soul. I remember the days when the power was cut, I went to the yard and kept an areca spathe fan. On rainy days, there are toads dancing on the porch of the bathroom, in the summer noon playing marbles, building banana rafts and bathing with friends. At 3, 4 o’clock at night, rattled to ride a bicycle with Auntie to the market to sell vegetables.

Tet Holiday is coming so close, but Covid-19 has caused the whole humanity to acknowledge many things. Festivals and family reunions become a luxury. There are things that you take for granted when you lose them to find value – like health. We are not as smart as we think we are now. Intelligence and spiritual sincerity need to exist in parallel.

Does the things you eat every day affect your mood? Exactly is very relevant. Try one week eating whole meat, starches, sweets; and then one week later to eat frugally, drink fruit and vegetable juice, green leafy smoothie, hot tea, you will feel the difference. Trust me!

One day at a party, I ate beef and chicken. Traveling by taxi, I was afraid of vomiting so I drank a can of Coca Cola. That night my whole body ached from my bones, I could not sleep, and struggled until 02:00 am. Maybe after half a year on a diet, my body cannot tolerate the “not for me” things. After that day, I knew my path was absolutely right.

On the boat you are traveling, the cynicism of people is like waves, waves that never stop flapping. Always believe in yourself.


Thành phố Đà Lạt, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Ai được sinh sống ở một nơi có khí hậu và nguồn nước sạch, đó thực sự là điều may mắn. Ở Đà Lạt mấy hôm, tôi thấy người khoan khoái hẳn ra. Đi sâu vào thung lũng gió xuyên qua áo, lấy đi cả bụi bẩn còn vương…

Bỗng dưng tôi nhớ về thời thơ ấu của mình rất rõ nét. Tết xưa không ồn ào nhưng vô cùng hạnh phúc khi ông bà còn sống. Giản dị, bình yên, môi trường sống thanh sạch và tâm hồn con người chân tình. Tôi nhớ những hôm cúp điện ra sân nằm cầm quạt mo quạt lia lịa. Những ngày sắp mưa có con cóc nhảy tộc tộc bên hiên nhà tắm, trưa hè chơi bắn bi, đóng bè chuối tắm kênh cùng đám bạn. 3,4 giờ khuya lọc cọc chạy xe đạp cùng Dì ra chợ bán rau.

Mùa xuân đến gần kề nhưng dịch Covid-19 đã khiến cả nhân loại phải nhìn nhận nhiều điều. Lễ hội và sum họp gia đình trở nên xa xỉ. Có những thứ bạn cho là hiển nhiên khi mất đi mới thấy quí giá – giống như sức khỏe vậy. Chúng ta ở hiện tại không thông minh như chúng ta vẫn tưởng. Trí thông minh và lòng thành tâm linh cần tồn tại song song.

Những thứ bạn ăn hằng ngày có ảnh hưởng đến tâm trạng không? Chính xác là rất liên quan. Hãy thử 1 tuần ăn toàn thịt, tinh bột, đồ ngọt; sau đó 1 tuần ăn thanh đạm, uống nước ép rau củ quả, sinh tố rau ăn lá, trà nóng, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ nét. Tin tôi!

Một hôm đi tiệc, tôi có ăn thịt bò thịt gà. Di chuyển bằng taxi , sợ ói nên tôi đã uống 1 lon Coca Cola. Đêm đó về toàn thân tôi nhức buốt từ trong xương, tôi không ngủ được, vật vờ đến 2 giờ sáng. Có lẽ sau nửa năm ăn uống kiêng cử, cơ thể tôi không thể dung nạp những thứ “không dành cho tôi”. Sau hôm đó, tôi biết con đường mình đang đi hoàn toàn đúng đắn.

“Trên con thuyền bạn đang đi, sự hoài nghi của mọi người như những con sóng, sóng không bao giờ ngưng vỗ. Hãy luôn tin vào chính mình.”

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 53

No votes so far! Be the first to rate this post.

52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com