+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Hetupratyaya (हेतुप्रत्यय)

Nhân Duyên

Ho Chi Minh City, February 17, 2021

The magic happens when you least expect it!”

I am the first grandchild of Grandma. At 3 years old, I still can’t speak. My grandma is very sad and worried. One day, Grandma bought a boiled corn for me to chew, my hand was too small, dropped the corn, the dog chewed away, I ran and called “dog, dog…” So from there I could speak ^-^.

Nearly one month I found a suitable house but I could not (sometimes seemed to have dug all of Saigon). Just when I thought I was going to give up, it appeared right next to me, more than expected.

On the 2nd day of the Lunar New Year, I went around town to buy rice to donate to the Pagoda, but nowhere was open; Search a moment and find a store, make two phone calls, no one answers. I think that today cannot be then let another occasion, when I ran across the familiar path, I saw the sale of rice and was introduced to another poor Pagoda in need of help. The Buddhist nun (Sư Cô) is already 73 years old; Sitting and drinking tea and chatting and loving because the Buddhist nun is so gentle. Perhaps this Tet 2021, this is a meaningful job and leaves many memories!

There are two books I like the most: The Alchemist by Paulo Coelho and the Old Path White Clouds by Zen Master Thich Nhat Hanh. Anything happens needs the right time, if a few years ago I read a book about Buddhism, I might not have felt all the profound teachings and how to treat people. I am very grateful to Teacher Thich Nhat Hanh for writing a touching, loving story to help me grow in my thinking and be more tolerant. The book should be read at least once in our life.

Today is my birthday, so I confide in everyone a bit. In my 30s, I sometimes find myself as old as 70. I like living in quiet high mountains, reading books, drinking tea, gardening, watching trees, watching clouds, raising dogs ^-^ hehe…

Wishing everyone a peaceful and happy lunar new year!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2021

“Điều kỳ diệu sẽ xuất hiện vào lúc bạn ít mong chờ nhất!”

Mình là cháu đầu lòng của Nội, 3 tuổi mình vẫn chưa biết nói, Bà mình buồn và lo lắng lắm. Một hôm Bà mua trái bắp luộc cho mình gặm, tay mình nhỏ quá làm rơi trái bắp, con chó ngoạm đi mất, mình chạy với theo gọi “con chó, con chó…” Thế là từ đó mình biết nói luôn ^-^.

Gần 1 tháng mình tìm ngôi nhà phù hợp nhưng không được (có lúc tưởng như đã đào bới hết cả Sài Gòn). Ngay lúc mình nghĩ là sẽ bỏ cuộc thì nó xuất hiện ngay sát bên, hơn cả mong đợi.

Mùng 2 Tết mình đi khắp thị xã để mua gạo gửi tặng Chùa nhưng chưa chỗ nào mở cửa; Tìm mãi mới thấy một cửa hàng, gọi điện thoại 2 lần không ai nghe máy. Mình nghĩ chắc hôm nay không được rồi để dịp khác, lúc về chạy ngang con đường quen thuộc lại thấy bán gạo và được cô chủ giới thiệu một ngôi Chùa nghèo khác cần sự giúp đỡ. Sư Cô đã 73 tuổi rồi; Ngồi uống trà trò chuyện mà thương vì Sư Cô quá hiền. Có lẽ Tết 2021 này, đây là việc làm ý nghĩa và để lại nhiều kỷ niệm nhất!

Có 2 quyển sách mình tâm đắc nhất là: Nhà Giả Kim của Paulo Coelho và Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cần đúng thời điểm, nếu vài năm trước đọc sách về đạo Phật có lẽ mình chưa cảm nhận được hết giáo pháp uyên thâm và cách cư xử với mọi người. Mình rất biết ơn Thầy Thích Nhất Hạnh đã viết nên một câu chuyện cảm động, giàu tình thương giúp mình trưởng thành trong tư duy và biết bao dung hơn. Quyển sách nên đọc một lần trong đời.

Hôm nay là sinh nhật mình nên mình tâm sự với mọi người chút xíu. Ngoài 30 tuổi mà đôi lúc thấy bản thân già như 70 tuổi. Mình thích sống ở núi cao tĩnh lặng, đọc sách, uống trà, trồng vườn, ngắm cây ngắm mây, nuôi chó ^-^ hehe…

Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc nha!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 48

No votes so far! Be the first to rate this post.

45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com