+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

SKUNKVINE


Dalat City, June 19, 2021

Skunkvine are common madder plants, smells when crushed (due to methyl mercaptan active ingredients), on leaves with a lot of fluff, a purple red face, the other face blue… in leaves containing many amino acids like arginine, histidine, lysin, threonine, cysteine, valine,… In addition, it also has vitamin C, carotene, organic compounds with high physiological activity mechanics for the human body is Pederin and essential oil sulfur dimethyl disulfide help enhance the immune system for the body.

Today medical development, the market sells a variety of “powdered nutrients, oral tablets” to complement the body. For busy people but have economic conditions, the purchase is too easy. Anyone who knows how social will fluctuate, almost 2 years of outbreaks, companies in all or less affected professions, so it is uncertain that people will always produce products for themselves to buy. As for those who are unemployed due to pandemics, or living in the countryside, highlands, the economy moderately, no matter what to use. Honestly, A SMALL GARDEN (OR A BALCONY) with some basic plants will be extremely useful (if the weather is suitable).

Human life has a moment, youth will pass quickly, so care should be careful when healthy. I will not use health to change money and use that money to cure.

Skunkvine are particularly good for digestion and bone joints, beautiful skin. Each grind of about 15 leaves + 150 ml of water, filtering the body, taking drinking water. Every day taken once when NOT HUNGRY NOR FULL (from 8:00 am and before 3:00 pm). I wrote so specifically because I tried many times. When hungry will be intestinal pains, when full is vomiting (because it is very stinky). Usually I drink 2-3 days continuously and stop, about after 20 days drinking again.

So now holding some vegetables, I will guess almost exactly how many grams. When grinding, you should pour water into the blender first, then cut the vegetables into. Doing so fast puree vegetables and blender are not damaged. The opposite (quitting the vegetables first and poured the water later, just a short time it was stuck).

Wish everyone always happy & healthy!


Thành phố Đà Lạt, ngày 19 tháng 06 năm 2021

Lá mơ là loài thực vật họ thiên thảo, có mùi hôi nồng khi vò (do hoạt chất methyl mercaptan), trên lá có nhiều lông tơ, một mặt màu đỏ tím, mặt kia màu xanh… Trong lá chứa nhiều axit amin như arginine, histidine, lysin, threonine, cysteine, valine,… ngoài ra nó còn có vitamin C, caroten, các hợp chất hữu cơ có cơ chế hoạt tính sinh lý cao đối với cơ thể người là Pederin và tinh dầu sulfur dimethyl disulfide giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ngày nay y học phát triển, trên thị trường bán rất nhiều loại “dinh dưỡng dạng bột, dạng viên uống” để bổ sung cho cơ thể. Đối với những người bận rộn nhưng có điều kiện kinh tế thì việc mua sử dụng quá dễ dàng. Đâu ai biết xã hội sẽ biến động như thế nào, gần 2 năm nay dịch bệnh bùng phát, các công ty ở mọi ngành nghề ít nhiều bị ảnh hưởng nên không chắc người ta sẽ luôn sản xuất được sản phẩm để mình mua. Còn đối với những ai thất nghiệp do dịch bệnh, hoặc sống ở miền quê, vùng cao, kinh tế vừa phải thì dù có muốn dùng cũng khó. Thật lòng mà nói, MỘT KHU VƯỜN NHO NHỎ (HOẶC MỘT CHIẾC BAN CÔNG) với vài loại cây cơ bản sẽ cực kỳ hữu ích (nếu thời tiết phù hợp).

“Đời người thoáng chốc qua mau, tuổi trẻ cũng sẽ qua nhanh, nên cần chăm sóc  giữ gìn khi còn khỏe mạnh. Mình sẽ không dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc rồi dùng tiền đó chữa bệnh.

Lá mơ đặc biệt tốt cho tiêu hóa và xương khớp, lại đẹp da. Mỗi lần xay khoảng 15 lá + 150 ml nước, lọc bỏ xác, lấy nước uống. Mỗi ngày uống 1 lần khi KHÔNG ĐÓI CŨNG KHÔNG NO (từ 8:00 am đến trước 3:00 pm). Mình viết cụ thể như vậy vì mình đã thử nhiều lần. Khi đói sẽ bị xót ruột, mà khi no thì dễ bị ói (vì nó rất hôi). Thường mình uống 2-3 ngày liên tục thì ngưng, khoảng 20 ngày sau uống lại.

Kinh nghiệm là thứ không tự sinh ra, chỉ có trực tiếp làm mới biết. Đến nỗi bây giờ cầm vài cọng rau lên mình sẽ đoán gần như chính xác nó bao nhiêu gram. Khi xay, bạn nên đổ nước vào máy xay trước, sau đó mới cắt nhỏ rau bỏ vào. Làm như vậy rau xay nhuyễn nhanh và máy xay sinh tố mới không bị hư. Còn làm ngược lại (bỏ rau vào trước rồi đổ nước sau, chỉ một thời gian ngắn là máy nó kêu rè rè luôn).

Chúc mọi người luôn vui khỏe!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 68

No votes so far! Be the first to rate this post.

70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com