+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Country borage (Mexican mint)


Dalat City, July 03, 2021

Once I want to buy a country borage, the supermarket has not been sold, the market is not sold, every few days, I ran back and forth like the duck to find. Now I planted three pots grow very fast, a few days is to pick it well. Country borage are very easy to live, just afforded, moist, and moderate sunny, pinning a few branches down, about 20 days can eat comfortably.

If anyone asked in a year ago, I drank vegetables smoothies, juices and eating many strange things unlike anyone, it was delicious?, I would like to answer honestly IS NOT TASTY. However, I live childhood in countryside and the type of person who is easy to eat, so every vegetable can eat, where to go a few days but the lack of vegetables is the feeling of dry body, lack of vitality!

Country borage contain many vitamins A and C. Its leaves contain many essential oils such as antibiotics, phenolic compounds in essential oil accounting for 65.2% with high antiseptic. Folk use of this vegetable to treat coughs and colds. Childhood rain shower was sick, my grandma picked up the country borage leaves and squeezed the water for me to drink very quickly run out coughing. Now the home garden is available, a few days I picked to chew, just help digest well and clean the respiratory tract. I eat and know the spicy and warm taste of very fragrant and pleasant vegetable!


Thành phố Đà Lạt, ngày 03 tháng 07 năm 2021

Có một lần mình muốn mua rau tần dày lá, siêu thị không có bán, chợ không có bán, cứ cách vài ngày mình lại chạy tới chạy lui như con vịt để tìm. Bây giờ mình trồng 3 chậu rất nhanh lớn, vài ngày là hái ăn thấy khỏe gì đâu. Rau tần rất dễ sống, chỉ cần đất tơi xốp, ẩm, nắng vừa phải, ghim vài nhánh xuống thì khoảng 20 ngày là ăn thoải mái.

Nếu ai hỏi trong một năm qua mình uống sinh tố rau, nước ép và ăn nhiều thứ kỳ lạ không giống ai, có thấy ngon không thì mình xin trả lời thật lòng là KHÔNG NGON. Tuy nhiên mình sống ở quê từ nhỏ và thuộc tuýp người dễ ăn uống nên rau nào cũng ăn được, đi đâu vài ngày mà thiếu rau là cảm giác người khô khan, thiếu sức sống lắm!

Rau tần dày lá chứa nhiều vitamin A, vitamin C. Lá của nó chứa nhiều tinh dầu có tác dụng như kháng sinh, hợp chất phenolic trong tinh dầu chiếm đến 65,2% có tính sát khuẩn cao. Dân gian dùng rau này trị ho, cảm lạnh. Hồi nhỏ mỗi lần tắm mưa bị bệnh, bà ngoại mình hái lá rau tần giã rồi vắt lấy nước cho mình uống rất mau hết ho. Bây giờ vườn nhà có sẵn, cách mấy ngày mình lại hái vài đọt để nhai, vừa giúp tiêu hóa tốt lại làm sạch đường hô hấp. Mình ăn quen rồi nên thấy vị cay và nồng của rau rất thơm và dễ chịu!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 76

No votes so far! Be the first to rate this post.

78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com