+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

ORGANIC VEGETABLES


Ho Chi Minh City, October 31, 2021

Back in Saigon bustling after nearly half years of cultivation, I discovered many interesting things. More than a year ago I started moving to a lot of vegetables diets and drink vegetable smoothies, I tried a lot of kinds buying from the markets and supermarkets. For example, the same spinach isolated but every place with different taste: fat, slightly bitter, saturated… sometimes not heard the odor of the spinning characteristics… because they are grown on different lands, different care. I also drink a variety of “organic vegetables”, until the self-planting “organic vegetables” have a big difference.

In the past, I used to think of kale, gai lan (chinese broccoli) reforming difficulties to grow but it was very easy to use the leaves for long time and high nutrient content. Fertilizers are vermicompost, chicken fertilizer tablets, cow dung, eggshell along with fruits and vegetables buried around 5-7 cm trees. Green vegetables and vitality, it succulent and very crispy. Many times taking care of missed trees with BROKEN LEAVES. Bring cleaning with a natural sweetness, a characteristic smell, a fresh feeling is very difficult to express. At that time I didn’t understand the kale organic bought in supermarket, the staff to put on the shelves strongly, so why didn’t it be stamped or broken???

People who say fruits and vegetables are now very much chemical fertilizer to eat are not good for health. But in particular which is not good? What disease? How long has it been affected? Or depending on the body, eat a lot or less, often or occasionally…? In general, I am very vague.

I tried irrigating chemical fertilizers diluted with water for three kale trees to compare. Fertilizer NPK Minro content of 15-5-20. When irrigating with the earthworms and the earwig sheds up. I scooped scoops on the worm, less than five seconds the worm die straight. The earwig is better, about 15 seconds is dead. Natural at that time I was afraid. Chemical fertilizers that have killed creatures in soil so fast, pesticides or growing stimulants are more absorbed in vegetables.

About 7-8 years ago, rice fields behind my house were hired to grow watermelon. In the morning saw melon sized cup, people sprayed growth but the next morning melon almost twice. Unbelievable! Since then, I am rarely eaten watermelon.

If you like and regularly eat any vegetables, try to plant yourself (if the conditions allow). There are things sometimes thinking difficult but it is very simple. Try it!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2021

Trở lại Sài Gòn nhộn nhịp sau gần nửa năm trồng trọt, mình đã phát hiện nhiều điều thú vị. Hơn một năm trước mình bắt đầu chuyển sang chế độ ăn nhiều rau và uống sinh tố rau, mình thử rất nhiều loại mua từ chợ, siêu thị. Ví dụ cùng là cải bó xôi nhưng mỗi nơi có vị khác nhau: béo, hơi đắng, lạt, nồng… có khi còn không nghe ra mùi đặc trưng cải bó xôi mà tanh tanh nữa… bởi vì chúng được trồng trên những vùng đất khác nhau, cách chăm sóc khác nhau. Mình cũng uống nhiều loại “rau hữu cơ”, cho đến khi tự trồng “rau hữu cơ” mình mới thấy có sự khác biệt lớn.

Trước đây mình từng nghĩ cải kale, cải làn khó trồng nhưng thật ra rất dễ lại sử dụng lá được thời gian dài và hàm lượng dinh dưỡng cao. Phân bón là phân trùn quế, phân gà dạng viên nén, phân bò ủ hoai, vỏ trứng cùng với xác rau củ quả chôn xung quanh cách gốc cây 5-7 cm. Rau xanh mướt và đầy sức sống, nó mọng nước và rất giòn. Nhiều lúc chăm sóc cây lỡ đụng NHẸ là gãy lá. Đem vào rửa sạch ăn có vị ngọt tự nhiên, thơm mùi đặc trưng, một cảm giác fresh rất khó diễn đạt. Lúc đó mình không hiểu những bịch cải kale organic mua ở siêu thị nhân viên xếp lên kệ mạnh tay vậy sao nó không hề bị dập hay gãy lá gì hết???

Mọi người hay nói trái cây và rau bây giờ phân bón hóa học nhiều lắm ăn không tốt cho sức khỏe. Mà cụ thể là không tốt như thế nào? bệnh gì? thời gian bao lâu mới bị ảnh hưởng? hay tùy cơ thể, ăn nhiều hay ít, thường xuyên hay thỉnh thoảng…? Nói chung mình thấy mơ hồ lắm.

Mình đã thử tưới phân hóa học pha loãng với nước cho 3 cây cải kale để có sự so sánh. Phân NPK Minro hàm lượng 15-5-20. Khi tưới có mấy con giun đất và con cuốn chiếu trồi lên. Mình múc mấy muỗng tưới lên con giun, chưa đầy 5 giây mấy con giun chết thẳng đơ. Con cuốn chiếu thì khỏe hơn, khoảng 15 giây thì chết. Tự nhiên lúc đó mình thấy sợ. Phân bón hóa học mà đã giết chết sinh vật trong đất nhanh như vậy thì những loại thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng được hấp thụ trong rau quả còn ghê hơn.

Khoảng 7-8 năm trước, những ruộng lúa phía sau nhà mình được người ta thuê để trồng dưa hấu. Buổi sáng thấy trái dưa cỡ cái chén, người ta phun thuốc tăng trưởng mà sáng hôm sau trái dưa to gần như gấp đôi. Thật không thể tin được! Từ đó đến nay mình hiếm khi ăn dưa hấu.

Nếu bạn thích và thường xuyên ăn loại rau quả nào thì hãy cố gắng tự trồng (nếu điều kiện cho phép). Có những điều đôi khi nghĩ khó nhưng thật ra rất đơn giản. Thử nha!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 46

No votes so far! Be the first to rate this post.

45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com