+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Sunshine


Ho Chi Minh City, March 28, 2022

Sunlight is the best thing that the Earth receives. It is the energy that nourishes life.

When my grandma died at 84 years old, her long hair was still shiny with only a few white-haired. From the time she was young, she applied coconut oil to her hair, washed her hair with a baked fructus gleditschiae and then broke it into the water to expose the sun for about 4 hours. The energy from sunlight will be absorbed by the water because the water has the ability to store memories (like you use a bottle of filtered water placed in a quiet place or hugging in your lap to read the prayer earnestly, is when you use your own energy to save those words, then drink that water to heal the disease). On the head, there are many acupuncture points, using the fructus gleditschiae water in the sun to wash your hair will help natural energy along the body spread throughout the body. Nourished hair and health are also good.

Ancient Egyptians built a pyramid in a triangle. They know that the peak of the pyramid is a place to attract energy from sunlight. All things inside will be nourished including humans. If you live in a home shaped house, your physical and mental health is not as good as a cone. Have you ever thought what every time you go to the Pagoda or the Church suddenly feel gentle? Because it is where the energy field of many people prayed peacefully, partly by architecture.

Ho’oponopono is an ancient Hawaiian treatment method re-explored by Dr. Hew Len. One of the ways he does to contribute to the purification of chaotic memories in subconscious and bring the mind back to Zero state is: Using a bottle of blue glass water with non-metal lid, pouring water. Read 4 phrases (I’m Sorry, Please Forgive Me, Thank You, I Love You) at least 9 times. Read to erase the memory of water then place the water bottle in the sun for at least 2 hours. Use that water to drink. In the book Zero Limits does not explain why I have to do so, but I know it is a way to optimize pure energy from nature.

Children in the countryside are healthy, good resistance partly because they are close to nature. All things that receive energy from sunlight such as river water, streams, beaches, lakes, mountains, plants, animals, air… have life. The closer to those factors, the more people receive the vitality from the universe to heal both physically and mentally. Do not separate yourself from nature.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Ánh sáng mặt trời là điều tuyệt vời nhất mà trái đất nhận được. Đó là thứ năng lượng nuôi dưỡng sự sống.

Khi bà ngoại của mình mất lúc 84 tuổi, mái tóc dài của bà vẫn đen bóng chỉ vài sợi bạc. Từ lúc trẻ bà đã thoa dầu dừa lên tóc, gội đầu bằng trái bồ kết nướng rồi bẻ nhỏ ra bỏ vào thau nước đem phơi nắng khoảng 4 tiếng. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời sẽ được nước hấp thụ vì nước có khả năng lưu giữ ký ức (giống như việc bạn dùng một chai nước lọc đặt ở nơi yên tĩnh hoặc ôm vào lòng để đọc kinh cầu nguyện một cách tha thiết, là khi bạn vận dụng năng lượng của chính mình để nước lưu lại những lời kinh đó, rồi uống nước đó để chữa lành bệnh). Trên đầu có nhiều huyệt đạo, dùng nước bồ kết đã phơi nắng gội đầu sẽ giúp năng lượng thiên nhiên theo huyệt đạo lan khắp cơ thể. Tóc được nuôi dưỡng và sức khoẻ cũng tốt lên.

Người Ai Cập cổ đại xây kim tự tháp theo hình tam giác. Họ biết rằng đỉnh của kim tự tháp là nơi hút năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Tất cả những thứ ở bên trong sẽ được nuôi dưỡng kể cả con người. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà hình hộp sức khoẻ thể chất và tinh thần sẽ không tốt bằng hình nón. Có bao giờ bạn nghĩ sao mỗi khi vào Chùa hoặc Nhà Thờ bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng? Vì đó là nơi trường năng lượng của rất nhiều người cầu nguyện bình an, một phần là do kiến trúc xây dựng.

Ho’oponopono là phương pháp trị liệu của người Hawaii cổ được tái khám phá bởi Tiến sĩ Hew Len. Một trong những cách ông làm để góp phần thanh tẩy ký ức hỗn độn trong tiềm thức và đưa tâm trí trở về trạng thái zero là: Dùng một chai nước thuỷ tinh màu xanh biển có nắp không phải kim loại, đổ nước lọc vào. Đọc 4 cụm từ (Tôi xin lỗi, Hãy tha thứ cho tôi, Cảm ơn bạn, Thương lắm) ít nhất 9 lần. Đọc để xoá đi ký ức của nước sau đó đặt chai nước dưới ánh nắng mặt trời ít nhất 2 giờ. Dùng nước đó để uống. Trong quyển sách Zero Limits không giải thích tại sao phải làm vậy nhưng mình biết đó là cách để tiếp nhận tối ưu năng lượng thuần khiết từ thiên nhiên.

Trẻ con ở thôn quê khoẻ mạnh, sức đề kháng tốt một phần vì được gần gũi thiên nhiên. Tất cả những thứ nhận nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời như: nước sông, suối, biển, hồ, rừng núi, cây cỏ, động vật, không khí… đều mang sự sống. Càng gần những yếu tố đó con người càng tiếp nhận được sinh khí từ vũ trụ để chữa lành cả thể chất lẫn tinh thần. Đừng tách mình khỏi thiên nhiên.

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com