+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Energy regeneration


Ho Chi Minh City, April 22, 2022

What we don’t see does not mean not existing. When you put your hand into the air just feel the whole atmosphere, but in fact the same space, in another dimension there are other life that exists in the form of the naked eye that cannot be seen(because of the different frequency). For example, we take a compass drawing a circle(that circle represents the frequency of humanity), and then still keep the compass center, we move widening or narrowed, countless circles. Or we keep the radius, but every time they turn, move the compass center will produce endless circles.

We are an energy entity that exists in the form of material that can be touched(skin, flesh, bones, hair, nails…). Each moment passes a part of the energy will be lost(manifested in the form of material is cells in the aging body). When looking at the mirror, after one minute or 5 minutes of course we don’t find ourselves old, but after a few months or years, everyone realizes that we change. The energy is lost under any activity (breathing, thinking, speaking, walking, standing, lying, sitting, looking, working…). And we maintain life by eating to recharge the body (in tangible form). If you eat low-frequency vibration foods(animal meat, canned food, spice foods…) will cause the body to aging quickly. At the same time, the mind will lower the frequency of vibration. Proper vegetarians(fresh vegetables, low spice foods…) and the mind often bring energy with high frequency so they can easily see the beautiful scenes in the dream: fairy, beautiful flowers, Buddha, Bodhisattva, God… And the appearance is also fresh and peaceful. Some people often dream of being sleep paralysis, see ghosts, see many scenes that are scared because they have plenty of subconscious garbage and low energy carrier. Perhaps due to eating habits, lifestyles, negative…  Sometimes not because that person is not good but accidentally affected by the working environment, neighbors, and there is no spiritual support…

If you want to recharge well for the first body and mind, you have to erase the memory of subconscious(a piece of paper written full of words, there is no room to write anything else. If you try to write only more disturbance). The subconscious is a secret warehouse containing endless memories through many lives. And in the present life, every moment has a lot of image information retained. Our eyes are a super camera, it keeps taking unconsciously what they see. So is the sound and stories you hear every day also. So limit viewing, listening, reading negative things to not accidentally load into subconscious, because one day our brain will re-play the programs that it receives if not erased continuously(for example watching sad movies, hearing people tell stories about fighting, or seeing neighbors quarreling… That is why children living in a family full of love, good lifestyle, most will be good. If living in the family, type of violence, full of damage, the subconscious will save, when growing up, at some point will show that).

How to remove memories in the subconscious mind to bring the mind back to zero state?

Ho’oponopono method of Dr. Hew Len: Whenever possible, read it out loud or mentally recite in your mind continuously 4 phrases(I’m Sorry. Please Forgive Me. Thank You. I Love You.)

Read Mahayana Sutta. In the sutta of the Buddha, fully explained and shortened by the Mantra so that everyone can read every day (Great Compassion Mantra, Maha Cundi Bodhisattva’s Mantra, Pure Land Rebirth Dhāraṇī Mantra, Chanting The Buddha’s Pāramitā Sutra). Read daily, not read for a while and then stop.

Sit in meditation.

SOME WAYS TO REGENERATE ENERGY:

Housing area civilized. If the house is pyramid, it is very good because it will absorb good energy from the universe. Around and indoors should plant many suitable trees.

Happy working environment, low in pressure and often interact with civilized people.

Regularly go to the Pagoda or Church to receive peaceful energy.

Traveling in ecotourism area(nature, not artificial).

Bathing in pristine areas few people come to tourism(of course it must be safe).

Sit and watch the lake, watch the river. When the steam rises, you will accidentally add the vitality of nature.

Sunbathing in the morning.

Exercise in the garden.

Occasionally go barefoot on the lawn or clean soil.

Sit in a quiet tree shadow and breathe. Just focus on breathing, trying not to think otherwise.

Sleeping enough.

Sutta reading every day.

All of this helps raise the frequency of energy wave to help you stay healthy and peaceful!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Những gì chúng ta không thấy không có nghĩa là không tồn tại. Khi bạn đưa tay vào không trung chỉ cảm nhận toàn không khí nhưng thật ra cùng không gian đó, ở một chiều kích khác vẫn có những sự sống khác tồn tại dưới dạng mắt thường không thể nhìn thấy(vì tần số khác nhau). Ví dụ ta lấy compa vẽ một vòng tròn(vòng tròn đó tượng trưng cho tần số loài người đang sống), rồi vẫn giữ cái tâm compa, ta dịch chuyển rộng ra hoặc thu hẹp thì được vô số vòng tròn. Hoặc ta giữ nguyên bán kính nhưng mỗi lần quay, di chuyển tâm compa sẽ cho ra vô tận những vòng tròn khác nhau.

Chúng ta là một thực thể năng lượng tồn tại dưới dạng vật chất có thể chạm vào được(bằng da, thịt, xương, tóc, móng…). Mỗi một giây phút trôi qua một phần năng lượng sẽ  mất đi(biểu hiện dưới dạng vật chất là tế bào trong cơ thể lão hoá). Khi soi gương, sau 1 phút hoặc 5 phút dĩ nhiên ta không thấy mình già đi, nhưng sau vài tháng hoặc vài năm thì ai cũng nhận ra mình thay đổi. Năng lượng mất đi dưới mọi hoạt động(thở, suy nghĩ, nói, đi, đứng, nằm, ngồi, nhìn, làm việc…). Và chúng ta duy trì sự sống bằng cách ăn uống để nạp năng lượng vào cơ thể(dưới dạng hữu hình). Nếu ăn những thức ăn mang tần số rung động thấp(thịt động vật, đồ hộp, thức ăn nhiều gia vị…) sẽ làm cho cơ thể nhanh lão hoá. Đồng thời tâm thức sẽ hạ tần số rung động theo. Những người ăn chay đúng cách(rau quả tươi, thức ăn ít gia vị…) và tâm tĩnh thường mang năng lượng với tần số cao nên họ dễ thấy những cảnh đẹp trong mơ: thần tiên, cảnh đẹp hoa lá, Phật, Bồ Tát, Chúa… Và diện mạo bên ngoài cũng tươi tắn, bình an. Một số người hay ngủ mơ bị bóng đè, thấy ma, thấy nhiều cảnh gây sợ hãi vì họ có nhiều rác trong tiềm thức và mang sóng năng lượng thấp. Có thể do thói quen ăn uống, nếp sống, tiêu cực… Đôi khi không phải vì người đó xấu mà vô tình bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc, hàng xóm, không có chỗ dựa tinh thần…

Muốn nạp năng lượng tốt cho cả thân tâm đầu tiên phải xoá đi ký ức trong tiềm thức(một tờ giấy đã viết đầy chữ thì không còn chỗ để viết thêm gì nữa. Nếu cố gắng viết chỉ làm xáo trộn thêm). Tiềm thức là một kho bí mật chứa vô tận những ký ức qua nhiều kiếp sống. Và kiếp sống hiện tại, mỗi giây phút đều có rất rất nhiều thông tin hình ảnh được lưu giữ lại. Đôi mắt chúng ta là một siêu máy ảnh, nó cứ vô thức chụp liên tục những gì nhìn thấy. Âm thanh và những câu chuyện bạn nghe hằng ngày cũng vậy. Cho nên hạn chế xem, nghe, đọc những điều tiêu cực để không vô tình nạp vào tiềm thức, bởi một ngày nào đó não chúng ta sẽ phát lại những chương trình mà nó nhận được nếu không được tẩy xoá liên tục(ví dụ xem phim buồn, nghe người ta kể chuyện đánh nhau, hoặc thấy cảnh hàng xóm cãi cọ… Đó là lý do những đứa trẻ sống trong gia đình đầy tình yêu thương, nếp sống tốt thì đa phần sẽ ngoan. Nếu sống trong gia đình có khuynh hướng bạo lực, đầy sự tổn thương thì sâu trong tiềm thức sẽ lưu lại, khi lớn lên, một lúc nào đó sẽ biểu hiện ra điều đó).

Làm sao để xoá ký ức trong tiềm thức đưa tâm thức về trạng thái zero?

Phương pháp Ho’oponopono của Tiến sĩ Hew Len: Bất cứ khi nào có thể, hãy đọc thành tiếng hoặc nhẩm thầm trong đầu liên tục 4 cụm từ(Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn bạn. Thương lắm.)

Đọc kinh Đại Thừa. Trong kinh của Đức Phật giảng giải đầy đủ và có rút ngắn bằng những bài Chú để mọi người có thể đọc hằng ngày(Chú Đại Bi, Chú Chuẩn Đề, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni Thần Chú, Kinh Niệm Phật Ba La Mật). Đọc hằng ngày chứ không phải đọc một thời gian rồi ngưng.

Ngồi thiền.

MỘT SỐ CÁCH ĐỂ TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG:

Khu vực nhà ở văn minh. Nếu nhà ở hình tháp thì rất tốt vì sẽ hút được năng lượng tốt từ vũ trụ. Xung quanh và trong nhà nên trồng nhiều loại cây xanh phù hợp.

Môi trường làm việc vui vẻ, ít áp lực và thường xuyên tiếp xúc với những người văn minh.

Thường xuyên đi Chùa hoặc Nhà Thờ để nhận nguồn năng lượng bình an.

Đi du lịch ở những khu sinh thái(thiên nhiên chứ không phải nhân tạo).

Tắm biển ở những vùng còn hoang sơ ít người đến du lịch(dĩ nhiên là phải an toàn).

Ngồi ngắm hồ, ngắm sông. Khi hơi nước bốc lên, bạn sẽ vô tình được tiếp thêm sinh khí của thiên nhiên.

Tắm nắng buổi sáng.

Tập thể dục ngoài vườn.

Thỉnh thoảng đi chân trần trên bãi cỏ hoặc đất sạch.

Ngồi dưới bóng cây yên tĩnh và hít thở. Chỉ tập trung hít thở, cố gắng không suy nghĩ gì khác.

Ngủ đủ.

Đọc kinh mỗi ngày.

Tất cả những điều này giúp nâng tần số sóng năng lượng giúp bạn khoẻ mạnh và tâm bình an!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com