+1-514-558-4509 info@bamboogreenlife.com

Ming Aralia Tea


Dalat City, June 30, 2021

This morning, when I went to the garden, I picked one branch of ming aralia soaked with 500 ml of boiling water, after 20 minutes sipping to feel the light aroma, I felt precious when what I needed was available again. Sometimes I pick a few young buds, chew it slowly, and then swallow it to clear my throat. Sometimes I grind to drink or squeeze four carrots + a handful of ming aralia (about 20 g). Sometimes it’s mixed to make a salad… Normally, people often dry it to make tea, I like to drink it fresher, just keep the nutrients, it’s beautiful and fragrant.

Note when using: Ming aralia is a plant with extremely strong medicinal properties (like ginseng), should not be used too much. I only drink 1-3 small branches each time. Once daily. If you are a normal person, there is no disease, you should only take it for two days and then stop, 4-5 days after drinking it again. I just rotate this vegetable and that, a little bit of each is very safe. Usage is extremely important, it is more important than the ingredients. Using it correctly will promote the maximum effect (good for health in the long run, saving money), using the wrong way is the opposite!


Thành phố Đà Lạt, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Sáng nay ra vườn, mình hái 1 nhánh đinh lăng ngâm với 500 ml nước sôi, 20 phút sau nhâm nhi cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ, mới thấy quí giá khi thứ mình cần lại có sẵn. Có khi mình hái vài đọt non nhai chầm chậm rồi nuốt để làm sạch cổ họng. Có khi mình xay để uống hoặc ép 4 củ cà rốt + 1 nắm đinh lăng (khoảng 20 gram). Lúc thì trộn làm salad… Thông thường người ta hay phơi khô đinh lăng để làm trà uống dần, mình lại thích uống tươi hơn, vừa giữ được dưỡng chất, vừa đẹp mắt lại thơm.

Lưu ý khi sử dụng: Đinh lăng là loại cây có dược tính cực mạnh (được ví như nhân sâm), không nên dùng quá nhiều. Mỗi lần mình chỉ uống 1-3 nhánh nhỏ. Ngày 1 lần. Nếu là người bình thường, không có bệnh lý gì thì chỉ nên uống 2 ngày rồi ngưng, 4-5 ngày sau uống tiếp. Mình cứ xoay vòng rau này rau kia, mỗi thứ một chút thì rất an toàn. Cách sử dụng là cực kỳ quan trọng, nó còn quan trọng hơn cả nguyên liệu. Dùng đúng cách sẽ phát huy tác dụng tối đa (tốt cho sức khỏe một cách dài hạn, tiết kiệm tiền), dùng sai cách thì ngược lại!

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 52

No votes so far! Be the first to rate this post.

53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »
error: Content is protected !!! www.bamboogreenlife.com